Centauri
Konserwacja Obiektów Zabytkowych
Firma została założona w 2014 roku przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. W ramach działalności Centauri świadczy usługi związane z konserwacją i renowacją dzieł sztuki a w szczególności:

Konserwacja malarstwa sztalugowego

W Centauri uznajemy że dzieło sztuki jest czymś więcej niż tylko sumą jego części i można je podziwiać jedynie z poszanowaniem pierwotnej intencji artysty.

Konserwacja Malowideł Ściennych

PROGRAMY I DOKUMENTACJE konserwatorskie

Przygotowujemy programy prac konserwatorskich oraz opracowujemy kosztorysy prac niezbędne w pozyskiwaniu finansowania.

Katrzyna Kasperkowicz
Uploaded image

Dyplomowany konserwator sztuki

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalizacja w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa.

Realizacje

Kontakt

tel 783 290 784